Onze diensten

Streven naar een gezonde geest in een gezond lichaam

Wij proberen uw levenskwaliteit als persoonlijke waarde, eerder te beschouwen vanuit een benadering

'voor elk individu een gepaste positieve levenshouding’. 

'Gezondheidsbevordering, gezondheidsverbetering en gezondheidspreventie vormen bij ons één geheel.'

Vandaag de dag leven wij in een zeer dynamische en complexe tijdgeest. Het is daarom enorm belangrijk dat ieder individu vanuit een zo breed mogelijk perspectief naar zichzelf kijkt als het om zijn gezondheid gaat.

Als uw partner voor een optimale, dagelijkse gezondheidsbevordering, streven wij ernaar om samen met u te zoeken naar de meest kwaliteitsvolle levenshouding.

Wat is er nodig om iemand gezond te houden? Hierbij denken we in de eerste plaats aan een evenwichtig voedingspatroon zodat het lichaam alle essentiële voedingsstoffen als een natuurlijke rijkdom mag beschouwen. Uiteraard begeleiden wij u ook bij uw lichaamsverbetering. 

Bij een ziekenhuisopname moeten mensen ook weten waar hun apotheker voor staat. Vraag ook hier om de gepaste raad zodat uw herstel thuis even comfortabel kan verlopen. Wij overlopen eveneens met u naast de zorg, de juiste medicatie!

'Voorkomen is beter dan genezen!' 

Wij stellen hiervoor toestellen te uwer beschikking voor een verder analyse van uw lichaam. Hierdoor slagen wij erin om uw gezondheid en uw vitaliteit te vergroten.

Wil u hierover met ons spreken? Aarzel niet om contact op te nemen, wij luisteren graag naar u.

Onze Diensten