ZELFTEST BLOEDANALYSE

Vandaag de dag wordt er steeds meer en meer aandacht geschonken aan een globale aanpak van de verschillende risicofactoren van hart- en vaatziekten. Bij dit risicobeheer zijn wij als apotheker goed geplaatst om u de services te bieden voor de controle van uw gezondheid.

In onze apotheek kan u een preventieve bloedanalyse via een zelftest uitvoeren. Na een eenvoudige vingerprik loopt er een test op capillair bloed. Uw resultaat kent u in slechts enkele minuten later. Een regelmatige uitvoering van deze zelftest draagt bij tot de verbetering van uw gezondheid.

Aan de hand van het resultaat gaan wij op een eenvoudige manier na of u gebaat bent bij advies ivm voeding, gewicht, lichaamsbeweging en eventueel een voedingssupplement. Het resultaat vervangt uiteraard geen doktersconsult maar biedt u en uw huisarts een bijkomende mogelijkheid om samen te werken aan uw gezondheid.

Vraag ons gerust om meer informatie.

Bloedanalyse

  • Oxidatief profiel (stress, vrije radicalen)
  • Diabetisch profiel (glucose)
  • Lipidenprofiel (totale cholesterol, HDL, LDL, triglyceriden)
  • Hematologisch profiel (hematocriet)